Formularz rejestracyjny

II Jesienne Warsztaty Suzuki w Lusławicach

16-18 październik 2020

Osoby zgłaszające więcej niż jedno dziecko prosimy o uzupełnienie oddzielnego formularza dla każdego z uczestników.

Numer konta do wpłat oraz kilka ważnych informacji znajdziecie Państwo poniżej formularza.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 27 września.

 

Dane uczestnika

Dane opiekuna


 

Opłaty za udział w Warsztatach prosimy wnosić na konto:

Fundacja Studio Suzuki

63 1600 1462 1812 6415 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać JWS oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Noclegi oraz wyżywienie realizowane będą na miejscu, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na podstawie osobnych formularzy.
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy
Małgorzata Koba: koba.m@wp.pl
Maria Michalska: warszawskiesuzuki@gmail.com

 

  1. W przypadku braku mozliwości zrealizowania Warsztatów z powodu pandemii Covid-19, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich odwołania. W takim przypadku opłaty zostaną w całości zwrócone na konto wpłacającego.
  2. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach opłaty nie będą zwracane.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w II Jesiennych Warsztatach Suzuki odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie uczestników.
  4. Za ewentualne szkody materialne i uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponoszą Rodzice lub opiekunowie uczestników.
  5. Wysłanie formularza jest równocześnie wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku dzieci, opiekunów (zdjęcia, nagrania itp.) dla potrzeb Organizatora zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, (RODO).
  6. Wysłanie formularza oznacza jednocześnie zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie ECM w Lusławicach mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się pandemii SARS-Cov-2.